avfig.com


Mi neniam denove aĉetos porkaĵajn tamalojn de usona blankulo. Mi devus atentigi la policon pri tiu krimo!

Later posts Earlier posts