avfig.com

Registro de la hodiaŭa elsendo. Mi projektas ankaŭ elsendi morgaŭ, sed mi ne scias je kioma horo.# # #