avfig.com

Pacifista propagando en Esperanto, kiun mi lastatempe akiris.#esperanto #pacifismo