avfig.com

Kiel trovi savon por mia eta fil'
De la mortigema de Oppenheimer ludil'?

Alia bonega kontraŭmilita kanto (en la angla).