avfig.com

Mi timas, ke usonanoj favoros aŭ kontraŭstaros la sekvan militon ne pro rezonado pri la afero, sed—kvankam ili kompreneble ne konfesos tion—pro kiuj el la politikistoj favoros kaj kiuj malfavoros ĝin. Se la politikistoj konkordos, eble tre malmultaj homoj estos kontraŭ la milito. (Mi parolas pri usonanoj ĉar mi loĝas en Usono, sed kompreneble milito kaj tio, ke la homoj volonte kaj senpense sekvas ŝatatajn regantojn kaj politikistojn, estas universalaj problemoj.) #milito #politiko